Eesti Näituste AS

Eesti Näituste AS on messe korraldanud 1995. aastast. Messihallide pindala oli siis 3890 m². Järgneval kahel aastal valmisid hallid C (4800 m²) ning D (1995 m²). Hetkel on Eesti Näituste messikeskuse siseekspositsioonipind 8741 m² ning välisekspositsioonipind 2408 m².

Eesti Näitustel ning tema volitatud stendiehitusfirmal Expodisaini OÜ (www.expodesign.ee) on unikaalne kogemus rahvusvaheliste näituste ja messide korraldamisel Eestis ja välisriikide messikeskustes. Eesti Näitustel on nomenklatuurilt ja koguselt suurim kujunduskonstruktsioonide ja -elementide ning messiinventaripark ning disaineritel, stendiehitajail jt funktsionaalsete teenuste töötajail on pikaajalisim kogemus disain- ja standardstendide kavandamisel, ehitamisel ja sisustamisel.

.

.